Promotie M. Radermacher: zwemveiligheid

15 juni 2018 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Impact of sand nourishments on hydrodynamics and swimmer safety. Promotor 1: Prof.dr.ir. M.J.F. Stive (TU Delft); Promotor 2: Prof.dr.ir. A.J.H.M. Reniers (TU Delft).

Het kunstmatig suppleren (‘opspuiten’) van zand is een veelgebruikte maatregel om erosie van stranden tegen te gaan. Zulke suppleties kunnen de stromingen en golven dicht bij de kust beïnvloeden, vooral wanneer het formaat van de suppletie erg groot is. Omdat gesuppleerde stranden vaak ook een recreatiefunctie vervullen, zouden deze veranderde stromingen en golven een gevaar kunnen vormen voor zwemmers. In dit onderzoek is de invloed van suppleties op stromingen, golven en zwemveiligheid in kaart gebracht. De Zandmotor, een experimentele grootschalige suppletie aan de Zuid-Hollandse kust ten zuiden van Den Haag, diende hierbij als een centrale case study. Met behulp van stromingsmetingen op zee en daaruit afgeleide computermodellen heeft het onderzoek een aantal interessante stromingspatronen rond de Zandmotor aan het licht gebracht, waaronder de aanwezigheid van grootschalige wervels in de getijstroming. Om de invloed van zulke stromingspatronen op zwemveiligheid vast te kunnen stellen, is de aanwezigheid en ruimtelijke spreiding van strandgebruikers op de Zandmotor gemonitord met behulp van camera’s. Hoewel de getijdewervels een duidelijke impact hebben op de stroming en het zandtransport rond de Zandmotor, is hun invloed op de zwemveiligheid beperkt. Op het gedeelte van de Zandmotor waar deze wervels potentieel gevaarlijke stromingen veroorzaken, zijn vrijwel geen strandgebruikers aanwezig als gevolg van de grote afstand tot strandopgangen, parkeerplaatsen en strandtenten. Het meest reële gevaar wordt gevormd door getijdestroming in de artificiële lagune, die een onderdeel is van het ontwerp van de Zandmotor. Vooral in de eerste jaren na aanleg van de suppletie konden de stroomsnelheden in de geul die de lagune verbindt met de Noordzee flink oplopen, terwijl er op dat deel van de Zandmotor op mooie dagen veel strandgebruikers aanwezig zijn. Met de bevindingen van dit onderzoek zijn ingenieurs in staat om de zwemveiligheid rond toekomstige suppleties vooraf in te schatten en te sturen tijdens de ontwerpfase. Daarnaast dragen de fundamentele inzichten in stromingen en golven rond de Zandmotor bij aan het begrip van zandtransport, kusterosie en uiteindelijk de bescherming tegen overstromingen.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.