Promotie R.R. de Jager: liquefaction

18 juni 2018 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Assessing liquefaction flow slides. Beyond empiricism. Promotor: Prof.dr. M.A. Hicks (CiTG).

De zettingsvloeiing is een belangrijk faalmechanisme voor onder water hellingen van zand. Het zandlichaam bezwijkt door het verweken van losgepakt zand, dat plotseling een groot deel van zijn sterkte verliest en zich als een vloeistof gaat gedragen. Zettingsvloeiingen treden onverwachts op en ontwikkelen zich zeer snel, met grote schade als gevolg. Hierdoor zijn er ook weinig gedetailleerde gegevens bekend van het verschijnsel; pas achteraf kan men vaststellen dat de schade het gevolg is geweest van een zettingsvloeiing. Het gebrek aan gedetailleerde gegevens beperkt de ingenieur die de stabiliteit van het zandlichaam moet beoordelen. De beschikbare methoden zijn sterk vereenvoudigd, aangezien het aan een basis ontbreekt voor geavanceerde rekentechnieken.

Dit proefschrift is gericht op het verbeteren van de beoordeling van zettingsvloeiingen. Het eerste deel bevat een theoretische beschouwing van de onderliggende physica, die de basis vormen voor een geavanceerd rekenmodel. Daarnaast is een grootschalige experimentele opstelling ontwikkeld, de Liquefaction Tank. Het is hierin gelukt om zettingsvloeiingen in het laboratorium te reproduceren door het zandbed geleidelijk te kantelen. Het resultaat is verrassend; bij een zeer flauwe helling van het zandbed verweekt het zand plotseling en ogenschijnlijk spontaan. Het optreden van deze experimentele zettingsvloeiingen is afhankelijk van de dichtheid van het zand en de snelheid van het kantelen. De metingen leveren waardevolle nieuwe inzichten op, die gebruik kunnen worden bij de verdere ontwikkeling van nieuwe modellen.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.