Promotie X. Li: steden in China

15 juni 2018 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Residents' Perceptions of Impending Forced Relocation in Urban China. A case study of state-led urban redevelopment in Shenyang. Promotor: Prof.dr. M. van Ham (Bk).

Sinds 1978 heeft stedelijke vernieuwing in China geleid tot grootschalige sloop van buurten en daaruit voortvloeiende gedwongen verhuizingen. Deze ontwikkelingen kunnen een ernstig verstorend effect hebben op de bestaande relaties tussen mensen onderling en mensen en omgeving in de gesloopte buurten. De stedelijke vernieuwing in China is ook bekritiseerd door wetenschappers, journalisten en bewoners zelf, , omdat bewoners bij het besluitvormingsproces rondom stedelijke vernieuwing vaak een marginale positie hebben. Er zijn veelvuldig conflicten tussen bewoners, lokale overheden en ontwikkelaars, tegen een achtergrond van de ongelijke herverdeling van kapitaal die ontstaat bij de vernieuwing van verslechterende (arbeiders)buurten waar veel mensen met een laag inkomen wonen. Tijdens deze vernieuwing worden bestaande woningen vervangen door nieuwe hoogbouw voor bewoners met een midden- of hoog inkomen. Het doel van dit proefschrift is om meer inzicht te krijgen in de invloed van stedelijke vernieuwing en de bijbehorende gedwongen verhuizingen op de oorspronkelijke bewoners, door onderzoek te doen naar hun gedragsmatige en emotionele reacties op overheidsgestuurde stedelijke vernieuwing in de Chinese stad Shenyang. Het proefschrift heeft een conceptueel ontwikkeld om de reeks gebeurtenissen zichtbaar te maken die huishoudens doormaken tijdens stedelijke vernieuwing. Daarbij wordt de verhuizing opgedeeld in drie fases: de fase voorafgaande aan de sloop, de overgangsfase en de fase na de verhuizing. We concentreren ons op de bewoners in de fase voorafgaand de sloop. Het proefschrift geeft inzicht in het handelend vermogen van de betrokken bewoners, door analyse van hun interacties met andere stakeholders en door het zichtbaar maken van de ambivalentie die een inherent aspect is van hun ervaringen in en opvattingen over hun huidige buurt.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.