Promotie A. Tzimoulis: sociaal gedrag

03 juli 2018 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Algebraic and Proof-Theoretic Foundations of the Logics for Social Behaviour. Promotor 1: Dr. A. Palmigiano (TBM); Promotor 2: Prof.dr.ir. I.R. van de Poel (TBM).

Dit proefschrift maakt deel uit van een onderzoekslijn gericht op het totstandbrengen van een sterke en modulaire wiskundige ruggengraat voor een brede en inherent diverse klasse van logica’s die geïntroduceerd zijn om verschillende facetten van sociaal gedrag te kunnen beschrijven.

De bijdragen van dit proefschrift zijn methodologisch geworteld in de theorie van de dualiteit, de algebraïsche logica en de structurele bewijstheorie. Zij hebben betrekking op en dragen bij aan drie theorieën (geünificeerde correspondentie, multi-type calculi, en updates over algebra’s) die de semantische en bewijstheoretische omgeving van brede klassen van logica’s verbeteren. Bovendien worden deze theorieën toegepast om specifieke logische raamwerken te ontwerpen om concrete aspecten van sociaal gedrag vast te leggen, zoals coördinatie tussen agenten en planning met betrekking tot de transformatie en het gebruik van hulpbronnen, en de besluitvorming van agenten onder onzekerheid.

De resultaten van dit proefschrift omvatten met name: de karakterisering van de axiomatische uitbreidingen van de basis DLE-logica’s die proper display calculi toelaten; een algoritme dat de analytische structuurregels berekent die deze axiomatische extensies vastleggen; de introductie van een multi-type omgeving om de bekwaamheden en mogelijkheden van agenten om middelen te gebruiken en te transformeren te beschrijven en daarover te redeneren; de introductie van een proper display calculus voor eerste-orde logica; de introductie van de intuïtionistische tegenhanger van Probabilistic Dynamic Epistemic Logic, speciaal ontworpen voor contexten waarin de waarheid sociaal geconstrueerd is.

De resultaten en methodologieën ontwikkeld in dit proefschrift effenen de weg naar de logische modellering van de interne werking van organisaties en hun dynamiek, en van sociale fenomenen zoals Matthew-effecten met betrekking tot reputatie en bankruns.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.