Promotie A.C. Hofmann: autodesign

21 september 2018 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

From outside-in towards inside-out. An excursion to automobile design strategy for the future. Promotor 1: Prof.dr. P. Vink (IO); Promotor 2: Prof.dr. P.G. Badke-Schaub (IO).

Wijzigingen in gebruikersgedrag, mobiliteitsbeleid en technische ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de mobiliteitssector is getransformeerd. Voor zakenmensen – flexibele individuen – is het begrip van autogebruik sterk veranderd. Ze hechten minder waarde aan het bezitten van een wagen, maar willen eerder unieke (diensten-)ervaringen en de ruimte alternatief gebruiken. Verschillende studies voorspellen dat de autogebruiker van de toekomst minder een bestuurder en meer een actieve passagier is binnen een autonoom bewegend voertuig. Terwijl hij wordt rondgereden, kan de gebruiker zich in de wagen met iets anders bezighouden.

Deze nieuwe gebruikersbehoeften en technische innovaties zijn nog niet geïntegreerd in het interieur van wagens. Om deze nieuwigheden te implementeren in het autodesign(-proces) zijn radicale wijzigingen noodzakelijk. De vraag is of van binnenuit ontwerpen, waarbij men begint met het ontwerpen van het interieur, in de toekomst niet meer geschikt is als strategie dan de nu veel toegepaste ontwerptechniek waarbij men begint met de styling van de buitenkant. Zou van binnenuit ontwerpen, waarbij men begint met het ontwerpen van het interieur, niet meer geschikt is als strategie dan de nu veel toegepaste ontwerptechniek waarbij men begint met de styling van de buitenkant? Daarom moeten ontwerpafdelingen hun strategie aanpassen en in spelen op deze toekomstige uitdagingen. Dit werk focust op de vage voorste fase van OEM-processen voor intern ontwerp om de strategie te wijzigen en reeds van in het begin innovaties te implementeren.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.