Promotie R. Reinoso Rondinel: weerradar

21 september 2018 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Advanced Techniques to Process Differential Phase Measurements for Polarimetric X-band Weather Radars. Promotor: Prof.dr.ir. H.W.J. Russchenberg (CiTG).

Het waarnemen van weersverschijnselen is iets dat een grote aantrekkingskracht uitoefent op vele onderzoekers; vanwege de complexe microfysica achter het weer, de ermee gepaarde variabiliteit in tijd en ruimtelijke zin, en nog belangrijker: de invloed van het weer op het dagelijks leven. Met het oog op het bestuderen van weersomstandigheden is door onderzoekers  een divers instrumentarium ontwikkeld om metingen te kunnen doen, zowel ter plekke (meetmasten, verankerde weerballonen en netwerken van weerstations) als gebruikmakende van remote sensing technieken  (radar, lidar of satelliet). In deze studie staan radarmetingen vanaf het aardoppervlak, met een groot ruimtelijk meetbereik, aan de basis voor weerwaarnemingen.  De omzetting van radarmetingen tot betrouwbare informatie voor zowel meteorologische instituten, bedrijven als het grote publiek, vraagt om complexe verwerkingsmethoden. In dit proefschrift staan innovatieve methoden centraal om weerradardata (verkregen in de X-band frequenties) te verwerken om zo de natuurlijke variabiliteit van stormen aan het licht te brengen.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.