Promotie A. Solcerová: water in steden

26 oktober 2018 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Water as a coolant of cities. Promotor: Prof.dr.ir. N.C. van de Giesen (CiTG).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.