Promotie R. Schumacher: gist

16 oktober 2018 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Metabolic trade-offs arising from increasing free energy conservation in Saccharomyces cerevisiae. Promotor: Prof.dr.ir. J.J. Heijnen (TNW).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.