Promotie S.A. Miguez: ergonomische risico’s

15 oktober 2018 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Dealing with ergonomic risks in industrial settings. Promotor 1: Prof.dr. P. Vink (IO); Promotor 2: Prof.dr. M.S. Hallbeck (U-Nebraska).

Dit proefschrift bewijst dat het mogelijk is rug, nek en arm klachten te laten afnemen in een bedrijf. Een kombinatie van werknemers betrekken, management laten sturen, trainen en fysieke en organisatorische veranderingen lijkt het best te werken. Dat geldt voor alle landen over de wereld. 

It is possible to reduce back and neck complaints in companies. Using an approach consisting of employee involvement, management involvement, training and physical and organizational adaptations works well in many countries over the world. 

Werkgerelateerde rug, nek en arm klachten zijn wereldwijd fikse problemen. In Zwitserland kost het  7,5 miljard dollars per jaar. In andere Europese landen betekenen deze klachten 1.6% van het bruto binnenlands product en iedere case kost 30 to 40000 Euro in de EU.  

In een wereld waar grote technologische vooruitgang wordt geboekt met artificial intelligence, robotics en internet of things moeten we ons realiseren dat het menselijk lichaam dezelfde blijft. Het blijft dus nodig rug, nek en arm klachten te voorkomen. 

In dit proefschrift staan succesvolle cases die aantonen dat aanpakken van die klachten goed kan. Het laat zien dat ergonomie programma’s, waarin problemen opgespoord worden en aangepakt de klachten laten afnemen. De aanpak is niet de dezelfde voor groepen, maar vraagt individuele aanpakken, maar ook de bewegingen op het werk monitoren is een belangrijk aspect. De juiste ‘ergonomische’ taal passend bij het bedrijf moet gesproken worden om praktische oplossingen op te sporen en in te voeren. In het prefschrift staan voorbeelden uit landbouw, elektronica industrie, energie en de metaalsector. Een koppeling met lean manufacturing blijkt ook een voordeel te kunnen zijn.  

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.