Promotie F. Pargar: chloride-sensoren

16 november 2018 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

The application of Ag/AgCl electrodes as chloride sensors in cementitious materials. Promotor: Prof.dr.ir. K. van Breugel (CiTG).

Bepaling van het chloridegehalte in een constructie van gewapend beton is belangrijk voor de beoordeling van het risico op chloride-geïnitieerde corrosie van de wapening. De gangbare methoden voor de bepaling van het chloridegehalte in beton zijn arbeidsintensief en tijdro- vend. Daarnaast kunnen deze methoden niet gebruikt worden voor een continue registratie van het chloridegehalte. 

Het onderzoek naar het gebruik van Ag/AgCl elektroden als chloridesensor in cementge- bonden materialen gaat terug tot de jaren 90 van de vorige eeuw. Interpretatie van de sensor- respons in cementgebonden materialen vereist kennis van de karakteristieken van een chlori- desensor en kennis van de interactie tussen de sensor en het omringende medium. De stabili- teit van de respons van de chloridesensor hangt daarbij af van de eigenschappen van de Ag– AgCl interface, de AgCl–cementsteen interface en van de samenstelling van het poriewater. De invloed van elk van deze factoren op de stabiliteit van de sensor respons werd bestudeerd in dit proefschrift. 

Tot slot, dit proefschrift onderzocht de prestaties van de chloridesensor in het alkalische milieu van cementgebonden materialen. Op basis van onderzoek naar de invloedparameters op de respons van de sensor zijn suggesties gedaan voor de sensorproductie en voor een bete- re prestatie van de sensor in relatie tot het milieu waarin de sensor geplaatst wordt. Dit geeft richting aan de interpretatie van de respons van de sensor en de toepassing van de chloride sensor in cementgebonden materialen.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.