Promotie J.A. Moncada Escudero: biobrandstoffen

23 november 2018 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Exploring the Evolution of Biofuel Supply Chains. An Agent-Based Modeling Approach. Promotor 1: Prof.dr.ir. M.P.C. Weijnen (TBM); Promotor 2: Prof.dr.ir. Z. Lukszo (TBM); Promotor 3: Prof.dr. A.P.C. Faaij (RU Groningen).

Biobrandstoffen kunnen een belangrijke rol spelen in de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Biobrandstoffen zijn echter verre van kostenconcurrerend met fossiele brandstoffen en vereisen daarom overheidsingrepen om hun productie en consumptie te stimuleren. Optimalisatie en evenwichtsmodellen worden steeds meer gebruikt om beleidsmakers te helpen bij het ontwerpen van beleid ter ondersteuning van de uitbreiding van toeleveringsketens voor biobrandstoffen. Deze modellen kunnen echter geen inzicht bieden in de rol van sociale processen in de evolutie van toeleveringsketens voor biobrandstoffen. In zijn proefschrift, werpt promovendus Jorge A. Moncada een licht op de sociale processen in de Duitse toeleveringsketen voor biodiesel en de Braziliaanse toeleveringsketen voor bio-ethanol, en onderzoekt hij hoe de Braziliaanse overheid de opkomst van een toeleveringsketen voor biogasbrandstoffen kan stimuleren. Zijn dissertatie is relevant voor beleidsmakers die betrokken zijn bij het stimuleren van bio-energie, voor artsen en besluitvormers in bio-energievoorzieningsketens, en voor wetenschappers die zich bezighouden met analyse en modellering van energiesystemen.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.