Promotie M. Kleinherenbrink: zeespiegel

12 november 2018 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Consistent estimates of sea level and vertical land motion based on satellite radar altimetry. Promotor: Prof.Dr.-Ing. Habil R. Klees (CiTG).

De zeespiegel is aan het veranderen door variaties in de oceaanmassa en oceaandichtheid. De langetermijntrend in oceaanmassa wordt vaak geassoccieerd met het verdwijnen van landijs, terwijl de langetermijntrend in oceaandichtheid verbonden is met het opwarmen van de oceaan. Zeespiegel is daardoor een van de consequenties van een veranderend klimaat. Bovenop de langetermijnsignalen is er veel interjaarlijkse variabiliteit, die voornamelijk wordt veroorzaakt door oceaandynamica. Op regionale schalen zijn deze signalen vaak een orde groter dan globaal, waardoor het moeilijk is om het langetermijnsgedrag te bepalen.

Om de processen die zeespiegelverandering te weeg brengen beter te begrijpen worden budgetten gebruikt. Daarvoor is het noodzakelijk om dichtheidsveranderingen vanuit temperatuur- en zoutmetingen te schatten en een schatting te maken van de oceaanmassa vanuit zwaartekrachtsmetingen. Als de som van de massa en sterische zeespiegelveranderingen statistisch gelijk is aan de totale zeespiegelstijging, geschat uit satellietaltimetriedata, is het budget gesloten. Het eerste deel van dit proefschrift behandelt de budgetsluiting over kleine gebieden binnen de Noord-Atlantische Oceaan en de Tropische Aziatische Zeëen.

Verticale landbeweging is onlosmakelijk verbonden met zeespiegelveranderingen. Ten eerst, omdat het herverdelen van de watermassa de aarde vervormt en ten tweede, omdat terrestrische meetsystemen, zoals peilmeetstations, zeespiegelveranderingen meten ten opzichte van het land, terwijl satellieten het zeeoppervlak zien beweging ten opzichte van het centrum van de aarde. Door metingen van satellietaltimetrie en peilmeetstations te differentiëren wordt de beweging van het land geschat, die vervolgens vergeleken wordt met trends geschat uit GPS-tijdreeksen. Het tweede deel van dit proefschrift richt zich op berekeningen van de verticale landbeweging en een potentiële drift in de meetsystemen.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.