Promotie M.G.A. Keuten: zwembadwater

09 november 2018 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Alternative pool water treatment and the influence of swimmers on pool water quality. Promotor 1: Prof.dr.ir. L.C. Rietveld (CiTG); Promotor 2: Prof.dr.ir. M.C.M. van Loosdrecht (TNW).

Wanneer zwemmers te water gaan, geven ze micro-organismen, deeltjes en oplosbare stoffen af. De meest gebruikte methode voor desinfectie is chloreren, maar een nadeel daarvan is de vorming van ongewenste desinfectie bijproducten (DBP). Om deze DBPs te verminderen is meer kennis nodig over de afgifte van stoffen door zwemmers en de invloed van zuiveringsstappen om die weer te verwijderen. Ook alternatieve desinfectie kan worden gebruikt om de vorming van DBPs te voorkomen.

In dit proefschrift werd met behulp van een douchecabine de afgifte van verontreinigende stoffen door zwemmers onderzocht. Na het douchen geven de zwemmers nog steeds vervuiling af aan het water, het zogenaamde onderwater zweten. Door experimenten met gestandaardiseerde ondergedompelde inspanningen is het onderwater zweten vastgesteld. Bij een wedstrijdzwemmer is het aandeel van het zweten 40% van alle afgegeven verontreinigende stoffen, niet vooraf douchen draagt daar nog eens 30% aan bij en de laatste 30% is te wijten aan het niet gebruiken van een toilet.

UV-desinfectie is gekozen als alternatieve desinfectie voor zwembaden. De UV-behandeling werd gecombineerd met ultrafiltratie voor verwijdering van deeltjes en micro-organismen en een biologische filtratie voor de verwijdering van de opgeloste stoffen. Dit onderzoek heeft aangetoond dat biofilmvorming en microbiologische waterkwaliteit onder controle zijn met deze alternatieve behandeling, dicht bij de biofilmvorming en de microbiologische waterkwaliteit van gechloreerd zwemwater. Het gebruik van biologische filtratie verbeterde de verwijdering van ureum en de vorming van nitraat in een gechloreerd systeem, dus biologische filtratie kan gebruikt worden om de vorming van ongewenste desinfectie bijproducten te verminderen.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.