Promotie P. Suresh Kumar: fosfaat

16 november 2018 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Phosphate recovery from wastewater via reversible adsorption. Promotor 1: Prof.dr. G.J. Witkamp (TNW); Promotor 2: Prof.dr.ir. M.C.M. van Loosdrecht (TNW).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.