Intreerede prof.dr. P. Steeneken (3mE/TNW): nanosystemen

07 december 2018 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Dynamica in de nanomechanica

Kleiner is vaak beter. Door apparaten kleiner te maken gaan productiekosten omlaag, wordt minder energie verbruikt en kunnen we nauwkeuriger werken. Moderne telefoons zitten daarom vol met bewegende microscopisch kleine apparaatjes zoals klokken, microfoons, filters, schakelaars en sensoren. Het is dus heel interessant om dit soort apparaten nog kleiner maken, nog sneller te laten bewegen en nog nauwkeuriger te maken, maar om dat te bewerkstelligen is een grote uitdaging.

Een van de manieren om structuren kleiner te maken is door nieuwe materialen te gebruiken zoals grafeen, een membraan dat slechts 1 atoom dik is. Grafeen is niet alleen extreem dun, maar ook heel licht en sterk. Daardoor vertoont de dynamica van grafeen membranen unieke aspecten die interessante nieuwe actuatoren en sensoren mogelijk maken. 

Met behulp van voorbeelden wordt in de rede een indruk gegeven van de huidige mogelijkheden om dynamica op de nanoschaal toe te passen en te begrijpen. Vervolgens worden de uitdagingen geschetst waaraan we werken om de grenzen van dynamische nanomechanische systemen te verleggen en nieuwe toepassingen mogelijk te maken.