Promotie A.S. van Beinum: snelwegen

20 december 2018 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Turbulence in traffic at motorway ramps and its Impact on Traffic Operations and Safety. Promotor 1: Prof.ir. F.C.M. Wegman (CiTG); Promotor 2: Prof.dr.ir. S.P. Hoogendoorn (CiTG).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.