71e Vakantiecursus

11 januari 2019 09:00 - Locatie: TU Delft

De Vakantiecursus is hét nieuwjaarscongres van de watersector, het thema dit jaar is: “Meer tijd voor waterkwaliteit”.

We gaan voor een stevige verbetering van de waterkwaliteit! De Prinsjesdag begroting 2019 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat zien dat het weliswaar de goede kant op gaat met de kwaliteit van het oppervlaktewater, maar dat er we er zeker nog lang niet zijn. Een Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater moet ons gaan leiden naar schoon en helder oppervlaktewater en drinkwaterbronnen die gevrijwaard zijn van vreemde stoffen die we er liever niet in hebben. Gaan we voor aanpassingen aan de bron, of voor een vergaande nazuivering? Zijn de concessies voor chemische lozingen nog wel van deze tijd? Welke verantwoordelijkheid ligt bij de agro-sector? Welke innovaties kunnen ons helpen om het water schoon te krijgen en te houden?
Natuurlijk hangt waterkwaliteit samen met waterkwantiteit. In de voorbije periodes van langdurige droogte werden we er wederom mee geconfronteerd: hogere concentraties microverontreinigingen in de rivieren en het zout drong weer verder ons land binnen! Tijdens de 71ste vakantiecursus zoomen we in op ontwikkelingen binnen de watersector. Diverse bekende sprekers uit de watersector nemen het woord om te eindigen met een verruimd blikveld naar de werkelijkheid…