STAD x KLIMAAT – Het gebouw als watermachine

13 december 2019 13:30 t/m 17:00 - Locatie: CEG, College room B

In deze bijeenkomst presenteren de multidisciplinaire ontwerpteams, die hebben gestudeerd op vijf onderzoeks-locaties in Amsterdam, Rotterdam en Zwolle, hun integrale ontwerpvisie en implementatiestrategie. De teams werken voor iedere locatie oplossingen uit voor het klimaatadaptatievraagstuk op het niveau van het gebouw, het bouwblok en het nabij gelegen grotere systeem. Daarbij wordt er met scenario’s en verschillende ambitieniveaus gewerkt, om tot een breed palet aan oplossingen te kunnen komen, die mogelijk ook van betekenis kunnen zijn voor vergelijkbare locaties.