4-daagse cursus Portefeuille- en assetmanagement bij woningcorporaties (herhaald wegens groot succes)

15 mei 2019 00:00 t/m 20 juni 2019 00:00 - Door: Webredactie OTB

Het portefeuillebeleid is een van de belangrijkste beleidsthema’s bij corporaties. Het doel is vastgoed en diensten zo goed mogelijk aan laten sluiten op de wensen van huidige en toekomstige bewoners. Hierbij wordt vaak onderscheid gemaakt in strategisch niveau (portefeuillemanagement), tactisch niveau (assetmanagement) en operationeel niveau (property management). Tijdens deze cursus leert u zelf het portefeuillebeleid te ontwikkelen. In het eerste cursusblok ligt de nadruk op het portefeuillemanagement (d.w.z. het strategisch niveau). In het tweede cursusblok ligt de nadruk op het assetmanagement (d.wz. het tactisch niveau, complexgericht).

Data en locatie

15/16 mei en 19/20 juni 2019
Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn

Voor wie bestemd?

De 4-daagse cursus is vooral bestemd voor woningcorporaties: directieleden, leden van het managementteam, portefeuillemanagers, assetmanagers, programmamanagers en beleidsmedewerkers.

In het kort

Het portefeuillebeleid is een van de belangrijkste beleidsthema’s bij corporaties. Het doel van het portefeuillebeleid is vastgoed en diensten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van huidige en toekomstige bewoners. Er wordt bij portefeuillebeleid vaak onderscheid gemaakt in strategisch niveau (portefeuillemanagement), tactisch niveau (assetmanagement) en operationeel niveau (property management). De cursus richt zich op het strategisch en tactisch niveau.
Deze cursus, die nu voor de negende keer wordt gehouden, vervangt de cursus ‘Strategisch voorraadbeleid en beheerplannen bij woningcorporaties’.

Opzet en thema's

Het doel van deze cursus is om te leren zelf het portefeuillebeleid te ontwikkelen. Daarbij houden we rekening met verschillende soorten corporaties (grootte, woningmarktgebied, financiële positie, etc.). In het eerste cursusblok ligt de nadruk op het portefeuillemanagement (d.w.z. het strategisch niveau). In het tweede cursusblok ligt de nadruk op het assetmanagement (d.w.z. het tactisch niveau, complexgericht).

Thema’s die hierbij aan de orde komen, zijn onder andere:

  • het proces en de organisatie van portefeuillebeleid, waaronder het takenpakket en interne positionering van de portefeuille- en assetmanager
  • opzet van een portefeuillestrategie en het facetbeleid: verkoop-, onderhouds- en huurbeleid
  • de instrumenten van de assetmanager
  • keuzeproces van mogelijke complexstrategieën 
  • uitwerking van complexstrategieën naar operationele beheerplannen
  • effecten van marktwaardering, het sturen op financieel en maatschappelijk rendement, het belang van vastgoedrekenen

Bij elk onderwerp tonen de sprekers heel veel praktijkvoorbeelden, zowel van kleine als grote corporaties. De groepsopdrachten sluiten nauw aan bij de inhoud van de lezingen. Op verzoek van de cursisten kunnen we echter een of meer opdrachten vervangen door discussie over specifieke thema’s. In de thuisopdracht kunnen de deelnemers een keuze maken uit vier verschillende opdrachten.

Programma

Het programma is gereed. U kunt hier het programma ownloaden.

PE-punten

Sinds januari 2015 bestaat voor de leden van de VTW (de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, www.vtw.nl) en bestuurders van woningcorporaties (zie de site van Aedes: https://www.aedes.nl/dossiers/permanente-educatie.html ) de verplichting tot permanente educatie. Voor het volgen van de afgelopen cursus kon 26 PE-punten verkregen worden. Zodra het programma gereed is, zal het definitieve aantal PE-punten worden vastgesteld. 

Aanmelding en meer info

U kunt zich reeds aanmelden voor deze cursus. Wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen of emailen naar Angélique Dersjant, a.d.dersjant@tudelft.nl, 015-278 3005.