Promotie A. Sabetghadam Esfahani: CO2-afvang

31 januari 2019 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

CO2 Capture (M4C02) by Metal-Organic Framework based Mixed Matrix Membranes. Promotor 1: Prof.dr. F. Kapteijn (TNW); Promotor 2: Prof.dr. J. Gascon Sabate (TNW).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.