Promotie A.M. Rincon Vieira Lugarinho Monteiro: quantum transport

21 januari 2019 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Quantum Transport at Oxide Interfaces. Promotor 1: Dr. A. Caviglia (TNW); Promotor 2: Prof.dr.ir. H.S.J. van der Zant (TNW).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.