Promotie J.M. Bracher: gist

17 januari 2019 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Engineering of metabolism and membrane transport in Saccharomyces cerevisiae for improved industrial performance. Promotor 1: Prof.dr. J.T. Pronk (TNW); Promotor 2: Prof.dr.ir. A.J.A. van Maris (KTH Sweden).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.