Promotie S. Meirelles Nunes Da Rocha: getijden

07 januari 2019 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Effects of a stratified tidal flow on the morphodynamics. Promotor 1: Prof.dr.ir. M.J.F. Stive (CiTG); Promotor 2: Prof.dr.ir. A.J.H.M. Reniers (CiTG); Promotor 3: Prof.dr. J.D. Pietrzak (CiTG).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.