Promotie S. Mytnyk: hydrogel

22 januari 2019 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Microfabrication and microstructuring of hydrogel materials.Promotor 1: Prof.dr. J.H. van Esch (TNW); Promotor 2: Dr.habil. E. Mendes (TNW).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.