Promotie A. Proutski: nanodraadjes

28 maart 2019 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Energy structure of hybrid semiconductor-superconductor nanowire based devices. Promotor: Prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven (TNW).

Recente ontwikkelingen in de materiaalwetenschap hebben het mogelijk gemaakt om nieuwe architecturen van nano-afmetingen te fabriceren die eigenschappen bezitten die ze gunstig maken voor implementatie op gebieden zoals quantum computing. Hybride structuur bestaande uit halfgeleidende nanodraden en supergeleidende films zijn een sterk bestudeerd platform in de realisatie van topologische qubits. Voordat ze succesvol zijn geïmplementeerd, is een uitgebreid begrip van de onderliggende structuur echter noodzakelijk. Hier ontwikkelen we een uitgebreid on-chipcircuit dat energetische studie van twee belangrijke architecturen mogelijk maakt; de op nanodraden gebaseerde Josephson-overgang en een op nanodraden gebaseerde Cooper-paar-transistor. Het circuit is gebaseerd op het gebruik van een conventionele Josephson-tunnelverbinding die fungeert als zowel een bron als een detector voor hoogfrequente straling om de omringende elektromagnetische omgeving te bestuderen. Door deze omgeving zorgvuldig te structureren en het interessesysteem in te bedden, wordt in een breedbandonderzoek het energetische landschap onthuld.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.