Promotie A.L. Smolders: tenders

28 maart 2019 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Trust unravelled: In inter-organizational relationships in a regulated tender environment. Promotor 1: Prof.dr.ir. R.P.B.J. Dollevoet (CiTG); Promotor 2: Prof.mr.dr.ir. S.C. Santema (IO).

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vertrouwen in relaties tussen organisaties leidt tot betere prestaties, projectsucces en beter kwaliteit in de bouwnijverheid. De spoorsector is gereguleerd bij Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. De Nederlandse spooronderhoudsmarkt kenmerkt zich door één monopsonie (inkoopmacht) en een oligopolie (vier spooronderhoudsaannemers) die een tegenmacht vormt. De onderzoeksvraag is: Welke factoren van vertrouwen beïnvloeden het effect in de relatie tussen organisaties in een gereguleerde inkoopomgeving in een monopsonie-oligopolie-markt?De onderzoeksvraag is beantwoord in drie stappen: literatuuronderzoek, case studie onderzoek en spelsimulaties. Vanuit de literatuuronderzoek zijn sleutelfactoren en onderliggende subfactoren geïdentificeerd op meerdere niveaus. Deze factoren zijn gevisualiseerd in een multi-gelaagd model van vertrouwen en wantrouwen, waarbij het niveau van vertrouwen te meten is. De case studie onderzoeken observeert vertrouwen vanuit een dyadische interactie tussen twee actoren in de markt. De cases bevat acht Nederlandse cases en een Zwitserse casus waarbij beide actoren zijn onderzocht. Het multi-gelaagd model van vertrouwen en wantrouwen is gebruikt om de niveaus van vertrouwen te bepalen. De cases laten zien hoe de financiële middelen, externe druk en de voorkeursmanagementstijl invloed uitoefent op vertrouwen. Deze invloeden zijn gesimuleerd en laten gedetailleerd het gedrag zien in de dyadische relatie. Dit onderzoek stelt het multi-gelaagd model van vertrouwen en wantrouwen voor om sleutelfactoren inclusief sub factoren te analyseren in dyadische relaties in monopsonie-oligopolie markten. Dit model laat toe dat het niveau van vertrouwen op verschillende niveaus gemeten kan worden als een momentopname in de dyadische relatie. Het model kan gebruikt worden als een vertrouwensontwikkelmodel of vertrouwensreparatiemodel.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.