Intreerede prof.dr.ir. J.M.C. Mol (3mE): corrosie

17 april 2019 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Prof. dr. ir. J.M.C. (Arjan) Mol is bij besluit van het College van Bestuur op 24 oktober 2017 benoemd tot hoogleraar in de Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen aan de Technische Universiteit Delft, om werkzaam te zijn op het vakgebied Corrosion Technology and Electrochemistry.

Ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding houdt prof. dr. ir. Arjan Mol een oratie met als titel: “Rust Roest”.

Lees meer over de oratie in het persbericht ‘Corrosie is een kostbare scherpschutter’.