Promotie A. Suša: zelfhelend

26 april 2019 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Self-healing Polyimides. Promotor 1: Prof.dr.ir. S. van der Zwaag (LR); Promotor 2: Dr. S.J. Garcia Espallargas (LR).

Covalente reversibele bindingen resulteren in polymeren met redelijke mechanische eigenschappen, maar deze polymeren hebben externe stimuli nodig om scheuren in het materiaal autonoom te kunnen herstellen. Supramoleculaire polymeersystemen daarentegen kunnen dergelijke schade zelfstandig en zonder externe interventie herstellen, maar hebben mechanische eigenschappen die ver onder de gangbare vereisten liggen. Beide tekortkomingen moeten opgelost worden voordat intrinsiek ‘zelfherstellende’ polymeren de stap maken van wetenschappelijk interessante systemen naar polymeren met een praktisch nut. 

Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift is tweevoudig. Enerzijds om bij te dragen aan de ontwikkeling van volledig intrinsiek zelfherstellende polymeren met mechanische eigenschappen die de nu gerapporteerde waardes ver overschrijden maar die desondanks bij kamertemperatuur scheuren kunnen herstellen. Anderzijds om bij te dragen aan het betere begrip van het belang van de ketenarchitectuur op de fysische processen tijdens het herstel van mechanische schade.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.