Promotie C. Brandt: geometrie

01 april 2019 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Model Reduction for Interactive Geometry Processing. Promotor: Prof.dr. E. Eisemann (EWI).

Het onderzoeksdomein van geometrieverwerking betreft de representatie, analyse, modellering, simulatie en optimalisatie van geometrische data. In dit proefschrift introduceren we nieuwe technieken en efficiënte algoritmes voor problemen in de geometrieverwerking, zoals het modelleren en simuleren van elastische vervormbare objecten, het ontwerpen van tangentiële vectorvelden of het automatisch genereren van spline krommen. De complexiteit van de geometrische gegevens bepaalt voor deze toepassingen de benodigde rekentijd voor de algoritmen. Bijvoorbeeld, de hoge resolutie van moderne meshes is een grote uitdaging wanneer van geometrische verwerkingstools verwacht wordt interactief te presteren. Het doel van dit proefschrift is het introduceren van snelle benaderingstechnieken voor problemen in de geometrische verwerking. Een van de takken in onderzoek om dit doel te bereiken is het introduceren van nieuwe zogenaamde “model-order-reduction” technieken voor problemen in de geometrieverwerking. Het concept van model-order-reduction is om de rekencomplexiteit te verminderen van modellen in numerieke simulaties, energieoptimalisaties en modelleerproblemen. Nieuwe gespecialiseerde model-order-reduction-benaderingen worden geïntroduceerd en bestaande technieken worden toegepast om de tools binnen het domein van geometrieverwerking te verbeteren. Naast de introductie van modelreductietechnieken leveren we nog verschillende andere bijdragen aan het veld. We presenteren nieuwe discrete differentiële operatoren en gladdere energieën voor het modelleren van tangentiële ($n$-)vectorvelden. Deze worden gebruikt om nieuwe tools te ontwikkelen voor het modelleren van vacht, stroke-based rendering of anisotrope reflectie-eigenschappen op meshes. Een nieuw optimalisatieschema voor schaarsheid geregulariseerde functies wordt geïntroduceerd en gebruikt om natuurlijke, gelokaliseerde vervormingen van geometrische objecten te berekenen. Ten slotte herformuleren we het klassieke probleem van splineoptimalisatie als een schaarsheid geregulariseerd optimalisatieprobleem.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.