Promotie M.W.A. Kok: microtubule stability

24 april 2019 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Regulating the dynamics of microtubule stability. A combined reconstitution of force and activity. Promotor: Prof.dr. M. Dogterom (TNW).

Het skelet van de cel (cytoskelet) is bepalend voor de structuur van een levende cel en speelt een belangrijke rol in de cellulaire organisatie. Het cytoskelet is een dynamisch netwerk van (onder andere) zelf-assemblerende buisjes, zogenaamde microtubuli, die voortdurend wisselen tussen fases van groei en krimp. Dit specifieke gedrag staat bekend als “dynamische instabiliteit”. Microtubuli zijn bovendien in staat om krachten te genereren door te groeien en te krimpen, cruciaal voor het aansturen van celdeling. Hierbij wordt de stabiliteit van een microtubulus in belangrijke mate bepaald door de hydrolyse van de ingebouwde tubuline eiwitten. In dit proefschrift onderzoeken we hoe de stabiliteit van duwende microtubuli wordt beïnvloed door de aanwezigheid van regulerende eiwitten. Door microtubuli tegen kunstmatige muurtjes van ongeveer één micrometer hoog te laten groeien, kunnen we de biochemische transitie van groei naar krimp bestuderen. We zien dat de levensduur van zowel groeiende microtubuli als microtubuli in stilstand beschreven kan worden met een eendimensionaal fenomenologisch model dat gebaseerd is op stochastische groei en een enkele hydrolyse stap. Daarnaast hebben we onderzocht of door licht-aangedreven eiwit verbindingen gebruikt kunnen worden om de positie van microtubuli te bepalen. We laten zien dat de rekrutering van motor eiwitten naar een oppervlak door middel van licht, gecontroleerde glijbewegingen van microtubuli in vitro mogelijk maakt. 

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.