Promotie P. Lv: grenslaag

23 april 2019 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Theoretical and Experimental Investigation of Boundary Layer Ingestion for Aircraft Application. Promotor: Prof.dr.ir. L.L.M. Veldhuis (LR).

Dit proefschrift presenteert een onderzoek naar grenslaaginname (BLI). BLI is een integratiemethode voor vliegtuigmotoren die tot doel heeft het vliegtuig en het voortstuwingssysteem zodanig te integreren dat het totale brandstofverbruik van het vliegtuig kan worden verminderd. In dit onderzoek suggereert theoretische analyse dat de minimalisering van het totale energieverbruik moet worden gebruikt als ontwerpcriterium voor vliegtuigen die gebruikmaken van BLI in plaats van zich te concentreren op het minimaliseren van de weerstand. Numerieke simulaties worden gevormd en de simulatieresultaten worden verwerkt met behulp van de PBM om theoretische analyse te ondersteunen. Verder wordt de experimentele studie uitgevoerd met een focus op de vermogensconversieprocessen die betrokken zijn bij een stuwende kracht die in de kielzog opereert. Stereoscopische PIV wordt gebruikt om de stroom te visualiseren en de fysica te begrijpen. De zogenaamde Power Balance-methode wordt gebruikt om de krachtconversiemechanismen te kwantificeren. De resultaten bewijzen dat het dominante mechanisme dat verantwoordelijk is voor de efficiƫntieverbetering in dit experimenteel onderzoek te danken is aan het gebruik van lichaamswake-energie door de zog-inname propeller. Kortom, het belang van het energiestroomdebiet bij het begrijpen van het BLI-fenomeen wordt benadrukt.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.