Promotie E.M.P. Walraven: planning under uncertainty

27 mei 2019 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Planning under Uncertainty in Constrained and Partially Observable Environments. Promotor 1: Dr. M.T.J. Spaan (EWI); Promotor 2: Prof.dr. C. Witteveen (EWI).

Het ontwikkelen van intelligente beslissingssystemen in de echte wereld vereist planningsalgoritmen die rekening kunnen houden met bronnen van onzekerheid en beperkingen. Een voorbeeld is de ontwikkeling van slimme energienetwerken, waarin planning kan worden gebruikt om te beslissen wanneer elektrische voertuigen hun batterij opladen, zodanig dat capaciteitslimieten van kabels in het netwerk nooit overschreden worden. In dit specifieke voorbeeld kan er onzekerheid zijn over de aankomsttijd en energievraag van voertuigen, en de beperkingen volgen uit de capaciteitslimieten van het distributienetwerk waar de voertuigen aan verbonden zijn. Bestaande algoritmen voor planning met onzekerheid en beperkingen zijn momenteel niet geschikt voor dergelijke toepassingen. Daarom heeft dit proefschrift als doel om de toepasbaarheid van deze algoritmen te verbeteren door het ontwikkelen van geavanceerde methodes voor planning met onzekerheid en beperkingen in situaties met meerdere agenten. Dit proefschrift presenteert nieuwe technieken voor exacte POMDP planning, POMDPs met een eindige horizon en POMDPs met beperkingen. Daarnaast wordt in dit proefschrift ook beschreven hoe modellen voor planning met beperkingen gebruikt kunnen worden in slimme energienetwerken.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.