Promotie F. Liao: elektrische voertuigen

06 mei 2019 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Electric Vehicles, business models and consumer choices. Promotor 1: Prof.dr. G.P. van Wee (TBM); Promotor 2: Prof.dr. H.J.P. Timmermans (TU Eindhoven); Promotor 3: Dr. E.J.E. Molin (TBM).

Het op grote schaal vervangen van auto's die rijden op fossiele brandstoffen door elektrische auto's (EV's), wordt gezien als een potentiele oplossing om de duurzaamheid van het wegverkeer te verbeteren. Veel nationale overheden hebben daarom voor 2030/2040 een verbod aangekondigd op de verkoop van nieuwe auto's die rijden op fossiele brandstoffen. Om dit doel te bereiken, voeren vele overheden een stimuleringsbeleid uit om de adoptie van elektrische auto's te bevorderen. Ondanks stimuleringsmaatregelen is het marktaandeel van elektrische auto's in de meeste landen vooralsnog klein. Het inzetten van andere businessmodellen om EV’s in de markt te zetten kan ertoe bijdragen dat het marktaandeel van dit type auto’s groter wordt.

Het doel van dit proefschrift is om inzicht te verkrijgen in consumentenvoorkeuren voor verschillende businessmodellen in de context van elektrische auto's en het verkennen van de invloed die alternatieve businessmodellen hebben op het marktaandeel van elektrische auto's. De volgende drie businessmodellen worden in detail onderzocht: batterij leasen, auto leasen en autodelen. De bijdrage van elk businessmodel in EV acceptatie wordt in verschillende empirische studies onderzocht: data is verzameld van meer dan duizend respondenten met online enquêtes. De uitkomsten zijn geanalyseerd met state-of-the-art statistische modellen. Deze kwantitatieve studies tonen de significante invloed aan van businessmodellen op EV adoptie en de potentie van alternatieve bussinesmodellen op het vergroten van het marktaandeel van EV's.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.