Promotie G. Agarwal: lassen

27 mei 2019 15:00 - Locatie: Aula - Senaatszaal, TU Delft - Door: webredactie

Study of solidification cracking during welding in advanced high strength steels. Promotor 1: Dr.ir. M.J.M. Hermans (3mE); Promotor 2: Prof.dr. I.M. Richardson (3mE).

Het voorkomen van stolscheuren is een essentiële voorwaarde voor de veiligheid van een gelaste constructie. Een niet-gedetecteerde stolscheur kan voortijdig falen van de constructie onder bedrijfsomstandigheden veroorzaken. 

Twee voorwaarden, geïnitieerd door de thermische cyclus tijdens het lassen, zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van stolscheuren. De eerste is de aanwezigheid van hoge spanningen/rekken opgelegd aan het stollende lasmetaal en de tweede is de beperkte sterkte van de stollende microstructuur. Al meer dan vijf decennia staat het onderwerp stolscheuren bij het lassen in de belangstelling. Stolscheuren zijn waargenomen in verschillende legeringen, gebruikt in een breed scala aan technische toepassingen. Ondanks het feit dat een beter begrip over stolscheurvorming over deze periode is verkregen, blijft het nauwkeurig voorspellen van het optreden van stolscheuren onder een specifieke set van lasomstandigheden moeilijk. Een legering met een hoge gevoeligheid voor stolscheurvorming kan nog steeds goed lasbaar zijn bij selectie van geschikte lasomstandigheden. Omgekeerd kan een legering met een zogenaamd hoge scheurbestendigheid nog steeds falen wanneer ongeschikte lascondities worden toegepast.

Het doel van het onderzoek was om het fenomeen stolscheuren te onderzoeken en te verklaren voor twee veelvuldig toegepaste en commercieel verkrijgbare geavanceerde hogesterkte staalsoorten, te weten ‘transformation-induced plasticity’ (TRIP) en ‘dual phase’ (DP) staal. Hierbij zijn met name de effecten van de volgende aspecten op de stolscheurgevoeligheid in beschouwing genomen; de tijdens het lassen geïntroduceerde rek, de vorm van het lasbad, de stollingsmorfologie, segregatie, de grootte van het stoltraject, de coherentie van dendrieten en interdendritische vloeistoftoevoer. 

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.