Promotie Z. Zheng: satelliet-systemen

03 mei 2019 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Autonomous onboard mission planning for multiple satellite systems. Promotor: Prof.dr. E.K.A. Gill (LR).

Met de stijgende vraag van klanten en gebruikers en de ontwikkeling van steeds meer geavanceerde technologieën worden veel ruimtemissies tegenwoordig uitgevoerd door systemen die uit meer dan één satelliet bestaan. Hoewel het vervangen van afzonderlijke satellietsystemen (SSS's) door multi-satellietsystemen (MSS's) voordelen biedt, zoals een verbeterde ruimtelijke en temporele dekking als ook een betere robuustheid en multifunctionaliteit, brengt het ook tot nieuwe uitdagingen. Het lijdt geen twijfel dat bij toenemend aantal satellieten in een missie de complexiteit en de operationele kosten van het controleren en coördineren van deze satellieten met uitsluitend grondstations, drastisch zullen toenemen. Voor sommige missies naar de verre ruimte of missies met uiterst complexe operationele taken, waarbij het communicatiesignaal een lange weg moet afleggen tussen MSS en grondstation en/of slechts gedurende een korte tijd gecommuniceerd kan worden met het MSS, maakt dat er voor het grondpersoneel onvoldoende tijd en/of middelen beschikbaar zijn om alle taken aan boord van het MSS optimaal te kunnen plannen en regelen. Om de efficiëntie van een MSS te verbeteren, en om de kosten van personele middelen en grondinfrastructuur te verlagen, is een ingebouwd autonoom systeem (OAS) voor MSS een veelbelovende oplossing. Een OAS kan daarnaast ook missies mogelijk maken die anderszins niet mogelijk zouden zijn. Een belangrijke taak van een OAS is om het autonoom (her)plannen van de missietaken binnen de missievereisten te realiseren. Het doel van dit onderzoek is om een dergelijke autonome aanpak voor MSSs te ontwikkelen en te karakteriseren.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.