Promotie J. Sun: aircraft performance

14 juni 2019 15:00 - Locatie: Science Centre, TU Delft - Door: webredactie

Open Aircraft Performance Modeling. Based on an Analysis of Aircraft Surveillance Data. Promotor: Prof.dr.ir. J.M. Hoekstra (LR).

Het huidige ecosysteem voor luchtverkeer kent vele belanghebbenden. Onderzoek gerelateerd aan luchtverkeer profiteert  van open samenwerking en het delen van kennis en bevindingen tussen wetenschappers. Er is echter geen sprake van gelijke toegang tot informatie. Door een gebrek aan vrij toegankelijke tools en modellen is het niet altijd mogelijk om vergelijkende studies en herhaalbare experimenten uit te voeren. De  beperkte toegang  tot  commerciële  tools  en  modellen  hindert  luchtverkeersonderzoek. Dit proefschrift beschrijft methoden voor het genereren van vliegtuigprestatiemodellen op basis van open data, die vrij kunnen worden gebruikt en zonder beperkingen kunnen worden gedistribueerd. De voornaamste bron van data die in dit proefschrift wordt gebruikt, komt voort uit vluchtgegevens die periodiek door moderne vliegtuigen worden verstuurd. Deze informatie kan openlijk worden onderschept met weinig tot geen beperkingen in de meeste delen van de wereld. Het in dit proefschrift gepresenteerde vliegtuigprestatiemodel beschrijft kinematica, stuwkracht, aerodynamische eigenschappen, brandstofverbruik en weersomstandigheden. De elf hoofdstukken in dit proefschrift zijn gerangschikt in drie onderdelen; open data, open modellen en prestatiemodel schattingen. In het eerste deel van het proefschrift worden de toepassingen van open vliegtuiggegevens onderzocht. Er zijn methoden ontwikkeld om deze gegevens te decoderen en te verwerken. Extractie van informatie wordt ook mogelijk gemaakt door machine learning-algoritmen.  Het tweede deel van het proefschrift onderzoekt de belangrijkste componenten van het open vliegtuigmodel. Modellen gerelateerd aan kinematica, stuwkracht, de ‘drag polar’,brandstofverbruik en weer worden in dit deel onderzocht. Het derde deel van dit proefschrift onderzoekt de mogelijkheid om open surveillancegegevens te gebruiken om prestatieparameters van individuele vluchten te schatten, zoals het gewicht, en de stuwkrachtinstellingen per individuele vlucht. Met het doel om toekomstige luchtverkeersstudies transparanter, vergelijkbaar en reproduceerbaar te maken, zijn de modellen en de broncode die in dit proefschrift worden voorgesteld vrij beschikbaar gemaakt. Het uiteindelijke vliegtuigprestatiemodel OpenAP, voorgesteld in dit proefschrift, is een efficiënt open alternatief gebleken voor de huidige closed-source modellen.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.