Promotie J. Sun: aircraft performance

14 juni 2019 15:00 - Locatie: Science Centre, TU Delft - Door: webredactie

Open Aircraft Performance Modeling. Based on an Analysis of Aircraft Surveillance Data. Promotor: Prof.dr.ir. J.M. Hoekstra (LR).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.