Promotie N. Hermidas: stromingen

17 juni 2019 12:30 - Locatie: Science Centre, TU Delft - Door: webredactie

Clay-laden subaqueous gravity flows: flow structures, deposites and run-out distance. Promotor: Prof.dr. S.M. Luthi (CiTG).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.