Promotie S.A. Salinas Rodriguez: Mexico

18 juni 2019 12:30 - Locatie: Science Centre, TU Delft - Door: webredactie

Determining Mexican climate-adaptive environmental flows reference values for people and nature. A hydrology-based approach for preventive environmental water allocation. Promotor 1: Prof.dr.ir. N.C. van de Giesen (CiTG); Promotor 2: Prof.dr. M.E. McClain (CiTG/IHE Delft).

De wetenschappelijke kennis over rivierafvoeren voor milieudoelen (milieu-afvoeren) is de afgelopen jaren flink toegenomen. In Mexico is onlangs een nieuwe norm voor de bepaling van milieu-afvoeren gepubliceerd ter ondersteuning van waterplanning en -beheer. Er is echter niet onderzocht of de norm ook toepasbaar is bij klimaatverandering. Voldoen de milieu-afvoeren op de lange termijn nog wel bij niet-stationaire afvoerregimes en veranderende beschikbaarheid van water?

Het onderwerp van dit proefschrift is het bepalen van klimaatadaptieve referentiewaarden voor de milieu-afvoeren van Mexicaanse rivieren ten behoeve van mens en natuur. Het onderzoek is gebaseerd op de state-of-the-art wetenschappelijke kennis en praktijk van het waterbeheer en op de huidige Mexicaanse norm voor het uitvoeren van beoordelingen met de computer en op locatie.

Voor permanente rivieren is een nieuwe frequentie-van-optreden benadering ontwikkeld om milieu-afvoeren te beoordelen en te integreren met gegevens over afvoerregimes en zo tot  watertoewijzingen te komen. Deze is vervolgens aangepast voor rivieren die soms droog staan of alleen zo-nu-en-dan water voeren. De benadering is gebaseerd op de bijdrage aan de afvoer onder natte, gemiddelde, droge en zeer droge condities (variabiliteit tussen jaren en seizoenen), en op het afvoerregime per type rivier. Rivierafvoeren, trends in neerslag en milieu-afvoeren zijn onderzocht in 40 stroomgebieden die representatief zijn voor de klimatologische, geografische en hydrologische omstandigheden.

 

Preventieve, op hydrologie gebaseerde reservevolumes voor watertoewijzing, uitgedrukt als een percentage van de gemiddelde jaarlijkse afvoer, werden verkregen op basis van een centrale bereikverdelingbenadering. Uit de prestatiebeoordeling van deze referentiewaarden blijkt dat de impact op de beschikbaarheid van water voor de toewijzing van dergelijke volumes niet verschilt van de huidige methode (basislijn), hoewel aanzienlijk verbeterd om onder- en overschatting te voorkomen.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.