Promotie V.J. Koeman: cognitive agents

18 juni 2019 15:00 - Locatie: Science Centre, TU Delft - Door: webredactie

Tools for Developing Cognitive Agents. Promotor 1: Prof.dr. K.V. Hindriks (EWI/VU Amsterdam); Promotor 2: Prof.dr. C.M. Jonker (EWI).

Agentgeoriënteerd programmeren (AOP) is een programmeerparadigma dat ongeveer dertig jaar geleden is geïntroduceerd als een aanpak voor problemen in de Kunstmatige Intelligentie (AI). Een agent is een stuk software dat zijn omgeving kan waarnemen (bv. met sensoren) en in die omgeving kan acteren (bv. door te bewegen), wat in de echte wereld of een simulatie daarvan kan zijn. Een cognitieve agent is een specifieke soort agent die acties worden geselecteerd op basis van cognitieve noties als kennis en doelen. Vaak worden meerdere agenten gebruikt, wat een multi-agent systeem (MAS) wordt genoemd. Hulpmiddelen en technieken voor het programmeren van cognitieve agenten moeten gebaseerd zijn op het onderliggende agentgeoriënteerde paradigma, wat een grote uitdaging is in verhouding met traditionelere paradigma bijvoorbeeld rekening moeten houden met meerdere agenten die onafhankelijk van elkaar opereren in een ongecontroleerde en onzekere omgeving. Eén typisch voorbeeld hiervan is meerdere drones die samenwerken om een gebied in kaart te brengen. In mijn proefschrift ontwerpen we daarom hulpmiddelen specifiek voor het ontwikkelen van cognitieve agentprogramma’s met een expliciete focus op bruikbaarheid. Elke ontwikkeltool die wij voorstellen is uitgebreid geëvalueerd op honderden (beginnende) agentprogrammeurs. We introduceren ontwerpmethodes voor het maken van source-level debuggers, frameworks voor automatische tests, terug-in-de-tijd debuggers en cognitieve connectoren; stuk voor stuk essentiële hulpmiddelen voor het ontwikkelen van MAS. Elke ontwikkeltool is geïmplementeerd in het GOAL-platform voor agenten, waarmee we garanderen dat de voorgestelde ontwerpmethodes in de praktijk uitvoerbaar zijn en functioneren als ‘open-source’ voorbeeld voor de ontwikkelaars van andere AOP oplossingen. We geloven dat dit werk het potentieel voor het demonstreren van de toegevoegde waarde van cognitieve agenten versterkt door ontwikkelaars van cognitieve agenten in staat te stellen om hun systemen effectief te debuggen en testen zou hun bereidheid om deze technieken in te zetten moeten verbeteren. Door ontwikkelaars te voorzien van een ontwerpmode voor het ontwikkelen van efficiënte cognitieve connectoren kan AOP bovendien daadwerkelijk worden ingezet om complexe gedistribueerde systemen te maken. Als laatste geven onze empirische concrete voorbeelden van de potentie van AOP.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.