Promotie X. Mao: Satellite Constellations

03 juni 2019 15:00 - Locatie: Science Centre, TU Delft - Door: webredactie

Absolute and Relative Orbit Determination for Satellite Constellations. Promotor: Prof.dr.ir. P.N.A.M. Visser (LR).

Sinds de lancering van Sputnik-1 in 1957 zijn duizenden kunstmanen in de ruimte gebracht. Afhankelijk van de toepassing, bevindt het grootste deel van deze satellieten zich in lage aardbanen op hoogtes beneden de 1500 km. Vergeleken met de begintijd van de ruimtevaart wordt meer en meer gebruik gemaakt van satellietconstellaties en –formaties om bepaalde toepassingen mogelijk te maken. Dit staat ingenieurs en wetenschappers toe om onze kennis over bijvoorbeeld het aardse zwaartekrachtveld, magneetveld en atmosfeer te verbeteren en vergroten. Het Amerikaanse satellietnavigatiesysteem GPS dat oorspronkelijk was ontworpen voor militaire toepassingen is tegenwoordig een onmisbaar systeem voor zeer precieze positie- of baanbepaling van niet alleen individuele satellieten, maar ook voor het zeer nauwkeurig bepalen van de onderlinge afstand tussen satellieten die in formaties of constellaties vliegen. Het onderzoek in dit proefschrift richtte zich op absolute en relatieve plaatsbepaling van de Duitse CHAMP, Amerikaans/Duitse GRACE en Europese/ESA Swarm satellieten. Het blijkt mogelijk om de absolute positie van deze satellieten tot op een paar centimeter nauwkeurigheid te bepalen, en de onderlinge afstand tot soms beter dan een millimeter, waarbij deze onderlinge afstand kon oplopen van 30 tot 10.000 kilometer.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.