Promotie B.J. Gonzalez Rodriguez: Nicaragua

16 juli 2019 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Arsenic Removal for Drinking Water Production in Rural Nicaraguan Communities. Promotor: Prof.dr.ir. L.C. Rietveld (CiTG).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.