Promotie B.M. Mout: imaging

12 juli 2019 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Ray-based methods for simulating aberrations and cascaded diffraction in imaging systems. Promotor: Prof.dr. H.P. Urbach (TNW).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.