Promotie C.D.D. Cabrall: automatisch rijden

08 juli 2019 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Human Factors of Monitoring Driving Automation: Eyes and Scenes. Promotor 1: Prof.dr. F.C.T. van der Helm (3mE); Promotor 2: Dr.ir. J.C.F. de Winter (3mE); Promotor 3:  Dr.ir. R. Happee (3mE).

Dit proefschriftdocument is een verzameling van verschillende van mijn gepubliceerde (en ingeleverde) peer-review tijdschriftartikelen van onder de Human Factors of Automated Driving (HF Auto, PITN-GA-2013-605817) zevende kaderprogramma (FP7) van de Europese Commissie . De onderwerpen zijn onder meer: ​​menselijke factoren, verkeersveiligheid in de automobielsector, autonome / geautomatiseerde rijtechnologie, menselijke toezichtscontrole, adaptieve automatisering, bewaking van de chauffeurstatus en scène-gebonden (gesitueerde) ooggerichte beoordelingen van de aandacht. Buiten de publicaties bevinden zich samenvattings-, inleiding- en afsluitingshoofdstukken alsmede bijdrage-bijlagen om al het gerelateerde werk samen te brengen. Thesis Title: Human Factors of Monitoring Driving Automation: Ogen en Scènes Thesis Samenvatting: Net als vermoeidheid en afleidende rijhulpmiddelen vormt de opkomst van extra automatisering / autonomie voor het rijden nieuwe uitdagingen voor het beschermen van weggebruikers tegen wankelen. Binnen het grotere Human Factors of Automated Driving (HFAuto) -project was het doel van dit proefschrift 'om een ​​systeem te ontwikkelen dat de waakzaamheid van de bestuurder kan bewaken'. De aanpak was om waakzaamheid te onderzoeken vanuit een cognitieve systeemtechniek (ecologisch perspectief). In plaats van het conceptueel beperken van waakzaamheid tot een soort interne cognitieve toestand / eigenschap van een bestuurder, behandelde dit proefschrift waakzaamheid als een toestand / eigenschap van een systeem (d.w.z. de relatie tussen een bestuurder en een rijstijl / situatie). Dit proefschrift bevat zeven onderzoeksartikelen in de vorm van literatuuronderzoek en experimenten met eye-tracking, aansturing van videoclips, rijsimulatie en semi-naturalistische observatie op de weg. In dit proefschrift kan worden geconcludeerd dat het ontwikkelen van besturingssystemen voor de bestuurder (DMS) voor meer waakzaamheid, oogmetingen (met name bewegingsafstanden) en scènes (met name wegkrommingen en botsingsgevaren) belangrijke en relateerbare factoren zijn. Bovendien wordt geconcludeerd dat deze factoren op haalbare manieren kunnen worden verkregen voor toekomstige inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Specifiek suggereren de studies middelen voor DMS om gericht te zijn op het beschermen en onderhouden van een fundamenteel niveau of de meest innerlijke loop van aandacht op gedragsniveau (in plaats van interactieve impliciete cognitieve lagen en representatieve ervaringen die bovenop kunnen worden toegevoegd). Verwacht wordt dat een toegepaste observationele, data-gedreven en gedrags / gesitueerde benadering beter cognitieve ambiguïteit / dilemma's van hogere orde kan voorkomen, en zo dient om acceptabele DMS van de eindgebruiker meer handelbaar te maken.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.