Promotie O. Sack: Gropius en Van Eyck

16 juli 2019 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

The Socio-spatial aesthetics of space formation - A new Perspective on the Concepts and Architecture of Walter Gropius and Aldo van Eyck. Promotor 1: Prof.ir. D.E. van Gameren (Bk); Promotor 2: Prof.dr.ir. T.L.P. Avermaete (ETH Zürich).

Dit proefschrift gaat over 'architectonische ruimtevorming', opgevat als het deel van het architectonische en stedenbouwkundige ontwerp dat het creëren en structureren van fysiek gedefinieerde binnen en buitenruimtes betreft, zowel afzonderlijk als in relatie tot elkaar en tot de open ruimte.

In het eerste deel van de studie wordt een nieuwe these over architectonische ruimtevorming ontwikkeld: Er wordt betoogd dat ruimtevorming hetdeel van het architectonische ontwerp is dat de architectonische vorm aan de gebruik gerelateerde en sociaal-ruimtelijke functie van de architectuur bindt, en dat daarbij vooral de onmidellijke sociaal-ruimtelijke betekenis van ruimtevorming tot uitdrukking komt en waarneembaar is. Ernaast wordt gesteld dat het sociaal-ruimtelijke effect van ruimtevorming met deze esthetische relatie onlosmakelijk verbonden is. Deze verwevenheid tussen de gebruik gerelateerde en sociaal-ruimtelijke inhoud van architectuur en haar esthetisch beleven (ervaren) maakt de esthetiek van de ruimtevorming, naar mijn mening, tot een sociaal-ruimtelijke esthetiek.

In het tweede deel van het proefschrift wordt deze ontwerptheoretische argumentie gecombineerd met historisch onderzoek. Dit leidt vooral tot een analyse van Walter Gropius’ en Aldo van Eyck's benadering van architectonische vormgeving en esthetiek vanuit het perspectief van mijn these. Aan de ene kant richt ik me daarbij op hun theoretische referentie aan ruimtevorming en hoe zij het als ontwerpmiddel hebben gebruikt. Aan de andere kant onderzoek ik hun specifieke benaderingen van de menselijke waarneming van (architectonische) ruimte. Daarbij worden hun zienswijzen in relatie tot het Duitstalige discours over architectonische ruimte en ruimtevorming gezet, zoals dat zich aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw ontwikkelde.

Op deze wijze leidt de gecombineerde ontwerptheoretische en historische benadering van dit proefschrift tot een kritische bespreking van verschillende historische benaderingen van, en standpunten over het architectonische ontwerp en de architectuur esthetiek vanuit een nieuw perspectief.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.