Promotie D. Ton: routekeuze

17 september 2019 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Unravelling mode and route choice behaviour of active mode users. Promotor 1: Prof.dr.ir. S.P. Hoogendoorn (CiTG); Promotor 2: Dr. O. Cats (CiTG).

Overheden wereldwijd hebben doelen gesteld om het aandeel verplaatsingen met de fiets en te voet te vergroten, veroorzaakt door de groeiende vraag naar vervoer in combinatie met de toenemende verstedelijking. Deze thesis vergroot de kennis omtrent het modaliteits- en route keuzegedrag van deze actieve modaliteiten. We hebben een relatie gevonden tussen dagelijkse mobiliteitspatronen en attitudes naar modaliteiten. Daarna zoomen we in op individuele verplaatsingen. We identificeren factoren die bepalend zijn voor actieve modaliteitskeuze. Hierin is de keuzeset gedefinieerd als de set van beschikbare modaliteiten per individu. Echter, niet alle beschikbare modaliteiten worden gebruikt, daarom hebben we een alternatieve definitie onderzocht, namelijk de gebruikte keuzeset, waar we identificeren welke factoren relevant zijn bij de formatie van deze keuzeset. Omtrent routekeuze van fietsers, identificeren we welke factoren deze keuze be├»nvloedt. Hierin specificeren we de routekeuzeset op basis van gebruikte routes. Deze methode vergelijken we vervolgens met twee vaak gebruikte methodes om de keuzeset te genereren, zodat we de toegevoegde waarde van de gebruikte set kunnen bepalen. Tot slot onderzoeken we middels een literatuuronderzoek hoe modaliteitskeuze en routekeuze tegelijkertijd kunnen worden gemodelleerd. De resultaten kunnen als input worden gebruik voor beleidsmaatregelen gericht op een toename in het gebruik van actieve modaliteiten. 

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.