Promotie J.C. Chacon Hurtado: regensensoren

24 september 2019 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Optimisation of dynamic heterogeneous rainfall sensor networks in the context of citizen observatories. Promotor: Prof.dr. D.P. Solomatine (CiTG/IHE Delft).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.