Promotie R.O. Salazar Castillo: gas foam

25 september 2019 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Scale up of surfactant alternating gas foam processes. Promotor: Prof.dr. W.R. Rossen (CiTG).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.