Promotie S. Sharma: optomagnonics

12 september 2019 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Cavity optomagnonics - Manipulating magnetism by light. Promotor 1: Prof.dr.ir. G.E.W. Bauer (TNW); Promotor 2: Prof.dr. Y.M. Blanter (TNW).

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.