Promotie S.H. Ahmadpanahi: zonnecellen

16 september 2019 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie | Zet in mijn agenda

Light trapping in Si thin film solar cells. Promotor 1: Prof.dr. M. Zeman (EWI); Promotor 2: Dr. O. Isabella (EWI).

Dit proefschrift is gericht op een dieper begrip van lichtgedrag in een periodiek gestructureerde Si-film. Het resultaat van het proefschrift is echter niet beperkt tot toepassing van zonnecellen en kan worden gebruikt om het lichtgedrag in elke periodieke dunne filmlaag te begrijpen. De introductie van een semi-analytische benadering om de bijdrage van elke resonantie in totale absorptie te berekenen is een van de resultaten van dit proefschrift. De optische dikte van een roosterstructuur hangt grotendeels af van de roostereigenschappen zoals hoogte, duty cycle en roosterprofiel. Voor een structuur op golflengteschaal is het nog uitdagender om één optische dikte te definiëren voor alle diffractieorders. In de door ons voorgestelde methode is het volgen van geleide modi mogelijk zonder de optische dikte of het dispersiediagram van de roosterstructuur te kennen. In dit werk wordt een semi-analytische benadering geïntroduceerd om de bijdrage van geleide en niet-geleide resonanties aan de totale absorptie van een rooster-golfgeleiderstructuur te berekenen onder normale en schuine incidentie. In deze benadering gebruiken we Fourier-uitbreiding om de spectrale energiedichtheid van het elektrische veld in de absorber te berekenen. Het proefschrift richt zich ook op het berekenen van de maximale absorptieverbetering bereikt door elk type resonantie in een golfgeleiderstructuur met symmetrische en asymmetrische roosters. In dit hoofdstuk wordt een andere benadering geïntroduceerd om het aantal resonanties in een rooster golfgeleiderstructuur te tellen, bij elke frequentie. Vervolgens wordt de theorie van de gekoppelde modus gebruikt om de maximale absorptieverbetering voor elke diffractieorde te berekenen. Deze benadering is uitgebreid voor een dunne film met dubbelzijdige textuur.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.