Promotie S.H. van Engelenburg: business-to-government

11 september 2019 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft - Door: webredactie

Designing context-aware architectures for business-to-government information sharing. Promotor 1: Prof.dr.ir. M.F.W.H.A. Janssen

In het internationale containervervoer is het aantal containers zo hoog dat het voor de douane onmogelijk is om elke container te openen en te controleren. In plaats daarvan gebruiken ze informatie van bedrijven om een ​​risicobeoordeling uit te voeren en inspectie te richten op risicocontainers. De informatie die bedrijven al verzamelen en delen voor hun eigen activiteiten kan door de douane worden hergebruikt voor dit doel. Bedrijven moeten dan bereid zijn te delen en het delen moet wettig zijn. Om dit te waarborgen, moet rekening worden gehouden met verschillende elementen in de context waarin informatie wordt gedeeld, zoals relaties tussen bedrijven of hun locatie en gevoeligheid van informatie. Deze elementen variëren omdat in verschillende situaties o.a. verschillende informatie wordt gedeeld met verschillende partijen. Een informatiesysteemarchitectuur die het delen van informatie tussen bedrijven en de overheid ondersteunt, moet daarom de manier van delen aanpassen aan de context. Er was echter een gebrek aan kennis over hoe het ontwerp van een dergelijke architectuur eruit moet zien.

We hebben dit probleem onderzocht met behulp van een ontwerp-georiënteerde onderzoeksbenadering. Eerst hebben we een methode ontwikkeld waarmee ontwerpers kunnen bepalen welk deel van de context relevant is voor hun ontwerp. Vervolgens hebben we de methode toegepast om een ​​context-aware architectuur voor het delen van informatie te ontwikkelen. De architectuur bepaalt hoe informatie kan worden gedeeld op basis van informatie van bedrijven en andere organisaties. De informatie kan vervolgens automatisch op deze manier worden gedeeld. Blockchain technologie wordt gebruikt om het moeilijk te maken om te knoeien met het delen van de informatie. Op deze manier wordt het delen van informatie afhankelijk gemaakt van de context, de bereidheid van bedrijven om informatie te delen en de wettigheid hiervan. We hebben vastgesteld dat de architectuur zorgt voor tijdigere informatie-uitwisseling en voor directe controle over gegevens voor bedrijven. Verder onderzoek moet zich richten op hoe de architectuur op grote schaal kan worden geïmplementeerd en bestuurd.

Meer informatie?

Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.